2005
Dostosowanie istniejącej hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną

4 października 2005

Inwestor: Frompol – Magna Cosma Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt przetargowy,

nadzór inwestorski.

Rok: 2005