1999
Adaptacja budynku na potrzeby Sądu Okręgowego w Gliwicach

4 października 1999

Inwestor: Zarząd Miasta Gliwice

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

nadzór autorski.

Zakres prac: 1999