2004-2007
Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego w Gliwicach (3 Etapy)

4 października 2004

Inwestor: NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

projekt powykonawczy,

nadzór inwestorski.

Rok: 2004-2007