2004
Przebudowa budynku ratusza miejskiego miasta Częstochowy

4 października 2004

Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

nadzór autorski.

Rok: 2004