2007-2010
Rozbudowa i przebudowa zakładu dla potrzeb wdrożenia do produkcji modelu Astra IV

4 października 2007

Inwestor: General Motors Manufacturing Poland (Opel Gliwice) Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

projekt przetargowy,

projekt powykonawczy,

nadzór inwestorski.

Rok: 2007-2010