2007
Dokumentacja budowy składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu

4 października 2007

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu

Zakres prac:

projekt wykonawczy.

Rok: 2007