2009-2010
Modernizacja pomieszczeń wraz z modernizacją pomieszczenia czystego

4 października 2009

Inwestor: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Rok: 2009-2010