2009-2011
Budowa kwatery odpadów komunalnych w Zabrzu

4 października 2009

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Rok: 2009-2011