2009
Budowa kotłowni na terenie jednostki wojskowej we Wrocławiu

4 października 2009

Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

nadzór autorski,

generalne wykonawstwo.

Rok: 2009