2010-2011
Budowa zakładu przeróbczego kruszyw w kopalni dolomitu w Radkowicach

3 października 2010

Inwestor: Lafarge Polska S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Rok: 2010-2011