2010-2011
Projekt portalu monitorowania terenu dla przejść granicznych (POE) Medyka i Korczowa

4 października 2010

Inwestor: WGI GLOBAL Inc

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

projekt powykonawczy,

nadzór autorski.

Rok: 2010-2011