2010
Modernizacja sieci elektroenergetycznej dla potrzeb zasilania hal HPZO i STRYPEROWNIA

4 października 2010

Inwestor: ZEM Łabędy Sp.  z o.o.

Zakres prac:

projekt wykonawczy.

Rok: 2010