2011-2012
Aktualizacja wielobranżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych Budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

3 października 2011

Inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zakres prac:

koncepcja,

projekty wykonawczy.

Rok: 2011-2012