2011-2012
Projekt Portalu Monitorowania Terenu Przejść Granicznych (POE) Krościenko i Dorohusk

3 października 2011

Inwestor: WGI Global INC

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

projekt powykonawczy.

Rok: 2011-2012