2011-2016
Program modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów

3 października 2011

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres prac:

koncepcja,

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

nadzór autorski.

Rok: 2011-2016