2011
Przebudowa istniejącej części hali w związku z wdrożeniem nowej linii technologicznej do zgrzewania rur

3 października 2011

Inwestor: Huta Łabędy S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany.

Rok: 2011