2012
Budowa Data Center 2 w Katowicach

3 października 2012

Inwestor: 3 Services Factory S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt przetargowy.

Rok: 2012