2012
Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych

3 października 2012

Inwestor: EC Białystok S.A.

Zakres prac:

projekt wykonawczy,

dokumentacja powykonawcza.

Rok: 2012