2012
Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej i wodociągowej na terenie byłej KWK Dębieńsko

3 października 2012

Inwestor: NWR Karbonia S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze.

Rok: 2012