2012
Budowa międzygminnego zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach

3 października 2012

Inwestor: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze.

Rok: 2012