2013
Wykonanie dokumentacji projektowej linii potokowej naprawy wagonów w Nawie III

2 sierpnia 2013

Inwestor: DB Schenker Rail Polska S.A.

Zakres prac:
koncepcja,
projekt Budowlany,
projekt Wykonawczy,

Rok: 2012