2013
Projekt Portalu Monitorowania Terenu Przejść Granicznych (POE) Sławatycze, Kukuryki, Bobrowniki, Kuźnice

2 sierpnia 2013

Inwestor: WGI Global Inc

Zakres prac:
projekt Budowlany,
projekt Wykonawczy,
projekt Powykonawczy

Rok: 2013