2013-2016
Rozbudowa i przebudowa zakładu dla potrzeb wdrożenia do produkcji modelu Astra V generacji

2 sierpnia 2013

Inwestor: General Motors Manufacturing Poland (OPEL Gliwice) Sp. z o.o.

Zakres prac:
koncepcja,
projekt budowlany,
projekt przetargowy.

Rok: 2013-2016