2014–2015
Przyłączenia generatora synchronicznego w Tartaku Olczyk z weryfikacją możliwości pracy równoległej z zainstalowanym generatorem asynchronicznym o mocy 1,9MVA

2 sierpnia 2015

Inwestor: TARTAK OLCZYK Ludwik Olczyk

Zakres prac:
koncepcja,
projekt budowlany,
projekt wykonawczy

Rok: 2014–2015