2014–2015
Studium wykonalności dla projektu GOX

2 sierpnia 2014

Inwestor: ALKAT Sp. z o.o.

Zakres prac:
koncepcja,
projekt budowlany,
projekt wykonawczy.

Rok: 2014–2015