2014
Projekt Portalu Monitorowania Terenu Przejść Granicznych (POE) Koszalin i Zosin

2 sierpnia 2014

Inwestor: WGI Global Inc

Zakres prac:
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
projekt powykonawczy

Rok: 2014