2015
Dokumentacja projektowa instalacji do odzysku cynku z elektrolitu opadowego

2 sierpnia 2015

Inwestor: ZGH Bolesław S.A.

Zakres prac:
projekt budowlany,
projekt wykonawczy

Rok: 2015