2015-2016
Instalacja do produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania odpadów i biomasy

2 sierpnia 2015

Inwestor: CEMA Energy Sp. z o.o.

Zakres prac:
projekt budowlany zamienny

Rok: 2015-2016