2015
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów ITPO

2 sierpnia 2015

Inwestor: Eko-Region Kleszczów sp. z o.o.

Zakres prac:
koncepcja

Rok: 2015