2015-2017
Wytwórnia Poliamidów II 80tt/r

2 sierpnia 2015

Inwestor: Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o.

Zakres prac:
koncepcja,
projekt budowlany,
projekt wykonawczy

Rok: 2015-2017