2016-2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z remontem zimnego pieca

3 października 2016

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekty przetargowe,

projekty wykonawcze.

Rok: 2016-2017