2017
Budowa huty szkła w Częstochowie

9 listopada 2017

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Zakres prac:

koncepcja

projekt budowlany

projekty przetargowe

projekty wykonawcze

dokumentacja powykonawcza

nadzór autorski

Rok: 2017 – 2019