2018
Budowa centrum dystrybucyjnego w Olsztynku

7 sierpnia 2018

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekty wykonawcze

dokumentacja przetargowa

nadzór inwestorki

Rok: 2018 – 2020