2018
Budowa nowego zakladu produkcyjnego wraz z przebudową istniejącej części w Gliwicach

Inwestor: PSA Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Zakres prac:

studium wykonalności

koncepcja

projekt budowlany

projekt budowlany zmian

dokumentacja przetargowa

project management

nadzór inwestorski

Rok: 2018 – nadal

Online Pharmacy UK”>