2018
Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforytów w PCC Rokita S.A.

7 sierpnia 2018

Inwestor: Pcc Rokita S.A.

Zakres prac:

projekty wykonawcze

Rok: 2018