2012
Budowa maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej wraz z uruchomieniem górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale południowym Szybu I w JSW S.A. KWK BUDRYK

18 lipca 2012

Inwestor: JSW S.A. KWK „BUDRYK”

Zakres prac: koncepcja,

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

dokumentacja powykonawcza.

 

Rok: 2015