r-p_przemyslowa

 
2 lipca 2020

2020
Modernizacja Ciepłowni Kortowo

Inwestor: MPEC Olsztyn Zakres prac: projekt budowlany projekty wykonawcze Rok: 2020

 
9 czerwca 2017

2017
Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Rzeszowie

Inwestor: MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze. Rok: 2017

 
3 października 2016

2016-2017
Budowa zakładu produkcyjnego foli plastikowej w Skarbimierzu

Inwestor: Great Maple Company Sp. z o.o. Zakres prac: projekt wykonawczy , nadzory autorskie Rok: 2016-2017

 
2 sierpnia 2015

2015
Dokumentacja projektowa instalacji do odzysku cynku z elektrolitu opadowego

Inwestor: ZGH Bolesław S.A. Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy Rok: 2015

 
3 października 2011

2011
Dokumentacja projektowa budowy zakładu produkcyjnego

Inwestor: Chryso Polska Sp. z o.o. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Rok: 2011

 
3 października 2011

2011
Rozbudowa zakładu produkcyjnego

Inwestor: Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. Zakres prac: ekspertyza , projekt budowlany. Rok: 2011

 
3 października 2011

2011-2012
Przebudowa hali szedowej kompleksu B104

Inwestor: WSK PZL Świdnik S.A. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Rok: 2011-2012

 
4 października 2010

2010-2011
Budowa centrum badawczo rozwojowego w Przyszowicach

Inwestor: SEEN Technologie Sp. z o.o. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany , projekt wykonawczy. Rok: 2010-2011

 
3 października 2010

2010-2011
Dokumentacja projektowa pomieszczenia zabezpieczenia radiologicznego pomieszczenia RTG

Inwestor: Augusta Westland PZL Świdnik S.A. Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy. Rok: 2010-2011