Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM powstało w roku 1948 jako Centralne Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego. W skład pierwszych jednobranżowych zespołów wchodzili wówczas pracownicy Politechniki Śląskiej, młodzi inżynierowie, którzy ukończyli studia tuż przed wojną oraz absolwenci i studenci. Ich podstawowym zadaniem były projekty odbudowy zniszczonych podczas wojny obiektów przemysłowych w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, hucie „Kościuszko” w Chorzowie czy elektrowni Jaworzno. Od 1951 roku Biuro funkcjonowało jako przedsiębiorstwo państwowe.

W kolejnych latach gwałtowny rozwój przemysłu wywołał zapotrzebowanie na kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowanych od podstaw zakładów produkcyjnych. Biuro wykonywało takie opracowania w zakresie budowlano-instalacyjnym, współpracując z technologicznymi specjalistami z sektorów chemii czy hutnictwa.

W ślad za rozwojem infrastruktury przemysłowej w powojennej Polsce nasze przedsiębiorstwo rozwijało swój potencjał, zwiększając jednocześnie swój udział w rynku usług projektowych. Rozpoczęto wówczas m.in. projektowanie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Zdobywająca doświadczenie kadra podejmowała się coraz to trudniejszych zadań.

Szczytowy okres rozwoju Spółki miał miejsce w latach 1976–1977, kiedy to zatrudnienie kształtowało się na średnim poziomie 500 osób. W sześćdziesięciopięcioletniej historii funkcjonowania naszego biura było z nim związanych wielu wybitnych specjalistów teorii i praktyki projektowania, co potwierdzili swoimi publikacjami, osiągnięciami naukowymi oraz projektowymi. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego brało również udział w licznych realizacjach kontraktów zagranicznych, prowadząc nadzory autorskie oraz dostarczając usługi projektowe lub inżynierskie w 19 krajach świata, między innymi: Czechy, Rosja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Włochy, Irak, Iran, Japonia czy Indie.

W styczniu 1996 roku przedsiębiorstwo uległo przekształceniu w spółkę akcyjną, której majątek został leasingowany przez ówczesnych pracowników. Struktura ta, w praktycznie niezmienionym kształcie, funkcjonuje do dziś. W tym samym okresie Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego otrzymało swoje pierwsze duże zlecenie jako spółka prywatna – projekt budowy zakładu produkcyjnego General Motors – Opel w Gliwicach. Była to wówczas jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce.

Obecnie Spółka kontynuuje tradycję dostarczania najwyższej jakości projektów dla najbardziej wymagających Klientów. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najbardziej renomowanych przedsiębiorstw inżynieryjno-konsultingowych w Polsce. Nasze doświadczenie zdobywamy zarówno w kraju jak i za granicą.

GBPBP PROJPRZEM S.A. za swój rozwój otrzymało w 2009 roku prestiżową nagrodę Diament magazynu Forbes oraz Gazelę Biznesu.

Jako jedyne biuro z Polski jesteśmy członkiem grupy MERGE zrzeszającej wybrane biura projektowe z terenu Europy.