Naszą kluczową przewagą na rynku jest synergia płynąca z wiedzy inżynierskiej naszego zespołu i zrozumienia biznesu naszych klientów. To właśnie dzięki temu, osiągamy sukces dostarczając projekty, które utrzymują balans między funkcjonalnością obiektów i efektywnością kosztową.

Nasz wielobranżowy zespół składający się z wysokiej klasy inżynierów, jest najlepszym przykładem jak lokalna firma spełnia oczekiwania globalnych inwestorów, pracując zgodnie z ich standardami.

Obecnie zatrudniamy ponad 100 osób specjalizujących się w następujących dziedzinach:

  • Architektura
  • Konstrukcja
  • Elektryka
  • Mechanika
  • Drogi
  • Technologia

Grupy projektowe kierowane są przez Kierowników Projektów specjalizujących się w zarządzaniu projektami, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na budowach w kraju i za granicą.

NASZ POTENCJAŁ – STUKTURA ZATRUDNIENIA