2016-2017
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów ITPO

18 lipca 2016

Inwestor: Eko-Region Kleszczów sp. z o.o.

Zakres prac:

koncepcja

projekt budowlany zamienny

Rok: 2016-2017