GBPBP Projprzem to zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów, również ekspertów górnictwa, dzięki którym spełniamy najsurowsze wymogi naszych Klientów.

Usługi inżynierskie obejmują szeroki zakres opracowań jak studium wykonalności, ekspertyzy oraz wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Dodatkowo, menadżerowie GBPBP Projprzem pełnią funkcję inwestorów zastępczych lub nadzoru budowlanego. Dostarczane rozwiązania projektowe wspierane są narzędziami z zakresu zarządzania ryzykiem, modelowania przestrzennego oraz systemu value engineering, dzięki czemu generujemy wartości dodane, realnie podnoszące zwrot z kapitału inwestycyjnego.

GBPBP Projprzem współpracowało z grupą LAFARGE, dostarczając projekty budowlane i wykonawcze dla Budowy Zakładu Przeróbczego Kruszyw w Kopalni Dolomitu Radkowice. Wykonaliśmy również projekty wykonawcze konstrukcji wieży szybowej w kopalni węgla kamiennego BOGDANKA.