GBPBP Projprzem S.A.  posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, integracji technologii i realizacji inwestycji w branży związanej z gospodarką odpadami.

Nasze podejście bazuje na:

  • doświadczeniach w branży – gospodarki odpadami, jak również w sektorach energetycznym i chemicznym,
  • wewnętrznym zrozumieniu projektowych zagadnień co pozwala nam zaprojektować, wybudować i nadzorować realizację inwestycji oraz je zoptymalizować do specyficznych potrzeb danego projektu,
  • zasobach technicznych i finansowych, które pozwolą nam wywiązać się z naszych zobowiązań.

Dzięki sprawdzonej zdolności do realizacji inwestycji w zakresie gospodarki odpadami na najbardziej wymagających światowych standardach i rygorystycznych terminach, GBPBP Projprzem S.A. dostarcza rozwiązania, które spełniają oczekiwania swoich klientów.