Centra logistyczne  są zorganizowanymi węzłami sieci logistycznych skupiającymi różnorodną infrastrukturę logistyczną wykorzystywaną przez operatora świadczącego usługi logistyczne.

 

Potencjalnymi korzyściami dla Klienta z realizacji prac przez GBPBP Projprzem S.A. jest przekazanie wiedzy, kompetencji i doświadczeń w zakresie powstawania, funkcjonowania centrów logistycznych, ocenę zagrożeń przy realizacji inwestycji.

W zakresie projektowania przygotowujemy:

  • koncepcje lokalizacyjne,
  • studia wykonalności,
  • projekty zagospodarowania terenu,
  • projekty budowlane i wykonawcze,

Dodatkowo świadczymy usługi inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego.