Przemysł chemiczny to jeden z pierwszych w którym GBPBP Projprzem rozpoczęło budowanie swojej mocnej reputacji na rynku. Do dzisiaj nasz know-how wykorzystywany jest w takich sektorach jak cementownie, zakłady produkcji lakierów czy przetwarzania odpadów.

Nasze usługi obejmują cały proces produkcji, od załadunku materiałów, przez transport, aż do ich magazynowania. Dla naszych Klientów opracowujemy studium wykonalności inwestycji, pełną dokumentację projektową, optymalizację kosztów rozwiązań tzw. value engineering oraz biznes plan całego przedsięwzięcia. Nasi menadżerowie ściśle współpracują z Klientem identyfikując wszystkie możliwe zagrożenia, a następnie opracowują plan eliminacji lub ograniczenia efektu wystąpienia ryzyka. Dzięki temu zarówno budowa jak i eksploatacja inwestycji nad którymi pracujemy, są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku.

Wśród naszych inwestycji znajdują się m.in.

Cementownia CEMEX dla której wykonaliśmy koncepcję i projekt budowlany dla budowy nowej linii produkcji cementu w cementowni Rudniki. Powierzchnia zabudowy objętej naszym opracowaniem to 40000 m².

Cementownia WARTA, gdzie zespół inżynierów GBPBP PROJPRZEM odpowiadał za przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy linii technologicznej wypału klinkieru. Powierzchnia zabudowy objętej naszym opracowaniem to 19000nbsp;m².

Zakłady Azotowe Tarnów S.A., dla których wykonaliśmy między innymi projekt budowlany do pozwolenia na budowę, oraz projekt wykonawczy instalacji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych, instalacji do wytwarzania kaprolaktamu, czy projekt techniczny modernizacji młynowni dolomitu.

Eloros Sp. z o.o., gdzie GBPBP PROJPRZEM realizowało projekt w systemie EPCM przy budowie wytwórni gazów skroplonych w Rybniku.