Energooszczędne i przyjazne dla środowiska, chroniące zdrowie mieszkańców jak również poprawiające efektywność pracy pracowników – takie są budynki zaprojektowane przez nas. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. to biuro projektowe, zajmujące się projektowaniem, realizacją inwestycji jak i doradztwem techniczny w sektorze prywatnym i publicznym. Naszym głównym celem jest ograniczenie do minimum negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne od powstania konstrukcji aż po jej zniszczenie.

 

Co to jest budownictwo zrównoważone?

Najprościej ujmując to budownictwo, które już na etapie projektu, bierze pod uwagę aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Projektując nowy budynek podczas planowania inwestycji bierzemy pod uwagę odpowiednie zagospodarowanie terenu, zredukowanie zużycia wody i energii, materiały budowlane oraz w szczególności podniesienie jakości środowiska wewnętrznego budynku.

 

Co to jest certyfikacja LEED?

Aby uzyskać certyfikat LEED, nowy lub istniejący budynek poddawany jest ocenie przez U.S. Green Building Council (Amerykańską Radę Zielonego Budownictwa) w sześciu kategoriach, w ramach których można uzyskać następującą maksymalną liczbę punktów:

max. liczba punktów:
1. Obiekt bezpieczny dla środowiska 14
2. Wydajność zużycia wody 5
3. Zużycie energii 17
4. Materiały i zasoby naturalne 13
5. Proekologiczność wnętrza obiektu 15
6. Innowacyjność i rozwiązania projektowe 5

 

Maksymalna łączna liczba punktów: 69

 

Liczba przydzielanych punktów zależy od wyników, jakie budynek osiąga w powyższych kategoriach, natomiast o poziomie certyfikacji decyduje suma otrzymanych punktów.

Certyfikat LEED

26-32 punktów lub więcej niż 37% maksymalnej liczby punktów

Certyfikat LEED – Poziom srebrny

33-38 punktów lub więcej niż 47% maksymalnej liczby punktów

Certyfikat LEED – Poziom złoty

39-51 punktów lub więcej niż 56% maksymalnej liczby punktów

Certyfikat LEED – Poziom platynowy

52-69 punktów lub więcej niż 75% maksymalnej liczby punktów

 

Dla kogo LEED?

Certyfikat LEED można uzyskać w kilku kategoriach:

  1. obiekt nowo powstający lub poddany renowacji może się starać o certyfikat LEED for New Construction and Major Renovations (LEED-NC).
  1. obiekt deweloperski może starać się o certyfikat LEED for Core and Shell (LEED-CS). Najodpowiedniejszym systemem dla wnętrz biurowych jest LEED for Corporate Interiors (LEED-CI),
  1. obiekty specyficzne, takie jak szkoły, centra handlowe czy budynki służby zdrowia, podlegają odpowiednim systemom, np. LEED for Schools, LEED for Retail czy LEED for Healthcare.
  1. obiekty istniejące od wielu lat, tzw. LEED for t Existing Building Operations and Maintenance (LEED-EBOM).
  1. Certyfikacja polega na dogłębnej analizie obecnego stanu obiektu, przygotowaniu szeregu planów mających poprawić zastaną sytuację, a następnie wprowadzeniu ich w życie.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat punktacji i kategorii LEED dla nowych i modernizowanych obiektów znaleźć można na stronie www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=1095.

Jak przeprowadza się certyfikację LEED dla nowo projektowanych budynków?

Certyfikację LEED przeprowadza się według grup, z których każda ma elementy obowiązkowe oraz alternatywne, za których realizowanie budynek otrzymuje dodatkowe punkty. Poniżej przedstawiamy grupy z przykładami obu typów elementów:

Prowadzenie ekobudowy (sustainable sites) – redukcja zanieczyszczeń, odpadów powstających w wyniku działań konstrukcyjnych na budowie poprzez stworzenie już na etapie projektu i następnie wprowadzenie planu kontroli procesu erozji gleby, sedymentacji wody czy ilości generowanego pyłu. Ponadto właściwy dobór lokalizacji inwestycji, a tym samym budowy (np. właściwy grunt, oraz minimalizacja powierzchni projektowanych budynków w celu zmniejszenia wpływu danej inwestycji na środowisko /punkty dodatkowe/.

Efektywne zużycie wody (water efficiency) –  wymagane jest aby zużycie wody było o 20% mniejsze w porównaniu do standardowego budynku o tej samej funkcji i kubaturze. Dodatkowe punkty można uzyskać za zredukowanie całkowitego zużycia wody o 50% lub używanie wody deszczowej, wody szarej.

Efektywne wykorzystanie energii i ochrona atmosfery (energy and atmosphere) – minimalizacja zużycia wszelakiego typu energii używanej w projektowanych budynkach w celu redukcji wpływu na środowisko oraz aspektu ekonomicznego związanego z większym zużyciem energii. Optymalizacja wykorzystania energii, w nowo projektowanych budynkach o 12% do 48% w stosunku do standardowych budynków oraz o 8% do 44% poprzez innowacje w istniejących już budynkach /punkty dodatkowe/.

Ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów (materials and resources) – gromadzenie i przechowywanie materiałów do recyklingu w celu redukcji ilości odpadów, wywożonych i składowanych na wysypiskach, a generowanych przez użytkowników budynków /wybór łatwo dostępnego miejsca gromadzącego odpady papierowe, karton, plastik czy metal/ wraz z selekcją tych odpadów, np. zakup odpowiednich kontenerów selekcjonujących odpady, wybór innych strategii pomocnych przy recyklingu /znalezienie potencjalnych odbiorców do dalszego recyklingu tych odpadów etc. /.Dodatkowe punkty można uzyskać za ponowne wykorzystanie materiałów /brak potrzeby produkcji nowych/ o 5% do 10% w stosunku do wartości całkowitej wykorzystanych materiałów.

Poprawa jakości środowiska wewnątrz budynku (indoor environmental quality) – ochrona użytkowników, urządzeń i wyposażenia wewnątrz budynków przed dymem papierosowym poprzez całkowity zakaz palenia w budynku, a także w bezpiecznej odległości od wejść do budynku, okien etc. lub alternatywnie wydzielenie pomieszczeń na tzw. palarnie oraz zakaz palenia we wszystkich innych pomieszczeniach budynku, ciągach komunikacyjnych etc. Dodatkowe punkty można uzyskać za ponowne wykorzystanie materiałów /brak potrzeby produkcji nowych/ o 5% do 10% w stosunku do wartości całkowitej wykorzystanych materiałów.

Poprawa jakości środowiska wewnątrz budynku (indoor environmental quality) – ochrona użytkowników, urządzeń i wyposażenia wewnątrz budynków przed dymem papierosowym poprzez całkowity zakaz palenia w budynku, a także w bezpiecznej odległości od wejść do budynku, okien etc. lub alternatywnie wydzielenie pomieszczeń na tzw. palarnie oraz zakaz palenia we wszystkich innych pomieszczeniach budynku, ciągach komunikacyjnych etc. Podwyższenie standardów oświetleniowych w celu lepszej i wydajniejszej pracy na konkretnych stanowiskach pracy bądź grupach stanowisk np. sale konferencyjne, sale wykładowe etc. poprzez monitorowanie minimum 90% użytkowników w celu zapewnienia takich standardów. Zaprojektowanie oświetlenia wg potrzeb konkretnych stanowisk pracy zgodnie z ogólnym planem oświetlenia oraz zarządzania energią w budynku /punkty dodatkowe/.

Innowacje i proces projektowania (innovation and design process) – stworzenie zespołów projektowych oraz możliwości wykonania odnośnie budownictwa zrównoważonego ponad standardy LEED lub innych systemów. Uczestnictwo konsultanta LEED w zespole projektowym, szkolenie członków zespołu z zakresu projektowania budownictwa zrównoważonego.

Pierwszeństwo ze względu na lokalizację (regional priority) – otrzymanie bonusu w postaci punktów za umiejscowienie projektu w regionach ważnych środowiskowo ze względu na lokalizację geograficzną /wybrane kraje/.

W stronę certyfikacji LEED

Oceń istniejący budynek. Jak działają i współdziałają systemy w twoim budynku? Czy są wydajne i efektywne?

Przetestuj wszystkie systemy budynku, aby sprawdzić, na ile spełniają kryteria ustalone przez U.S. Green Building Council w ramach programu LEED.

Przeprowadź burzę mózgów, które zielone projekty mogłyby zostać wdrożone uwzględniając czas i budżet, jakim dysponujecie. Które projekty nie wymagają dużych nakładów? Które projekty są łatwe do wdrożenia i przyniosą szybki zwrot z inwestycji?

Wprowadź “zielone” projekty modernizacyjne.

Recertyfikacja LEED wymagana jest przynajmniej raz na pięć lat, chociaż budynki mogą ubiegać się o ponowną certyfikację co roku. Coroczna certyfikacja jest korzystna dla tych operatorów budynków, którym zależy na otrzymywaniu informacji o rocznych wynikach osiąganych przez nieruchomość w celu ich oceny i opracowania budżetu.  Coroczna certyfikacja LEED jest potrzebna także wtedy, gdy jej wynik stanowi integralną część umowy najmu jako miernik jakości powierzchni udostępnianej najemcy. Wniosek o recertyfikację obejmuje tylko te zmiany w polityce zarządzania i wynikach osiąganych przez nieruchomość, które zostały wprowadzone od czasu pierwotnej certyfikacji