Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jakie zdobyliśmy w pracy nad kilkoma tysiącami projektów, nasi inżynierowie pełnią dzisiaj rolę doradcy biznesowego, pomagając podejmować kluczowe decyzje inwestycyjne.

Spektrum naszych usług konsultingowych obejmuje cały pakiet rozwiązań od planowania przedsięwzięcia (wybór lokalizacji, ustalenie wstępnego oszacowania kosztów inwestycji), poprzez studium wykonalności – (analizy rynku, analizy ekonomiczne i techniczne), do „due-diligence” (ocena dostępnej dokumentacji, przeprowadzanie kontroli na budowie, sprawdzanie zgodności z odpowiednimi normami i rozwiązaniami, raportami czy opracowaniami) oraz analizy ryzyk (monitorowanie i obniżanie ryzyka do poziomu akceptowalnego przez klienta).

Powyższe usługi wykonywane są przez wykwalifikowany zespół ekspertów. Oprócz własnych ekspertyz, wykonujemy również niezbędne analizy według potrzeb poszczególnych projektów, we współpracy z naszymi sprawdzonymi podwykonawcami.

Naszym kluczowym zadaniem jest pomóc klientom w realizacji zamierzonego celu i osiągnięciu zaplanowanego efektu.