GBPBP PROJPRZEM SA rozwija ambicje największych inwestorów na świecie – nie byłoby to możliwe gdyby nie wysoko wykwalifikowany zespół projektantów i menadżerów. Przez 70 lat istnienia na rynku opracowaliśmy blisko 6000 projektów.  Naszą kluczową kompetencją w dostarczaniu najefektywniejszych rozwiązań inżynierskich jest zrozumienie biznesu naszych Klientów.

Projektujemy budynki optymalnie, zwracając ogromną uwagę nie tylko na koszty realizacji, ale również dalszego ich utrzymania. Dodatkowo na życzenie Inwestora, nasze projekty wykonujemy zgodnie z międzynarodowym standardem projektowania zrównoważonego LEED. Dzięki temu projektowany budynek zyskuje na „odpowiedzialnym społecznie” wizerunku, niższych kosztach utrzymania oraz najwyższym standardzie środowiska wewnętrznego, co pozytywnie wpływa na samopoczucie jego użytkowników.

Odpowiadając na dynamiczne zmiany gospodarki, przed jakimi stoją nasi Klienci, wdrożyliśmy projektowanie poprzez modelowanie przestrzenne. Skoordynowanie modeli branż architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, pozwala nam na skrócenie czasu projektowania, wyeliminowanie kolizji, a w przypadku zmian, szybszą rewizję projektu.