Każdy projekt który dostarcza GBPBP Projprzem, jest zawsze prowadzony przez wysoko wykwalifikowanego menadżera, którego kompetencje to synergia wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu menadżerów pozwala na kreowanie wartości dodanych, poprzez monitorowanie kosztów realizacji zastosowanych rozwiązań inżynierskich, czy redukowanie lub minimalizowanie możliwych do wystąpienia ryzyk.

Poza zarządzaniem w projektowaniu, menadżerowie GBPBP Projprzem pełnią również rolę:

  • Inwestora Zastępczego, podejmując zastępczo czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, tak że nie musi być on bezpośrednio zaangażowany w budowę. Do obowiązków inwestora na budowie należy przede wszystkim zorganizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami, czuwanie nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych,
  • Menadżera Budowy, zapewniając jej kompleksową realizację, tj. począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez budowę, rozruch i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a w końcu oddanie do użytkowania.