GBPBP PROJPRZEM SA to zespół architektów i inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami, zapewniający wykonanie na wysokim poziomie technicznym dokumentacji i opracowań, wymaganych przy administracji i zarządzaniu nieruchomością:

 • kontrole okresowe budynków
 • pomoc i doradztwo przy prowadzeniu książki obiektu budowlanego
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • projekty wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji budynków
 • projekty rozbiórek, modernizacji
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i odtwarzanie dokumentacji budynków
 • inwentaryzacje instalacyjne z propozycją optymalizacji rozwiązań technicznych

Wysoko wykwalifikowany zespół inżynierski  jest w stanie sprawnie przeprowadzić proces wyszukania i wyboru firm niezbędnych do prac konserwacyjnych oraz remontowych.

Posługiwanie się wypracowanymi procedurami oraz staranne przygotowanie:

 • zapytania ofertowego ze szczegółową specyfikacją zakresu przewidywanych prac
 • szczegółowej analizy ofert
 • stałej kontroli kosztów jak i jakości robót pozawala uzyskać zakładany efekt w zaplanowanym terminie.