2009-2010
Adaptacja istniejącego budynku wraz z parkingiem samochodowym

4 października 2009

Inwestor: Federal Mogul S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Zakres prac: 2009-2010